Multimodalny, biometryczny system weryfikacji tożsamości Klienta bankowego | Strona informacyjna projektu biuro@microsystem.com.pl

Theme Unique Blog

HomeWykonawcyKatedra Systemów Multimedialnych

Katedra Systemów Multimedialnych

ksm2
Katedra Systemów Multimedialnych będąca częścią Wydziału Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki na Politechnice Gdańskiej prowadzi prace badawcze o charakterze interdyscyplinarnym,
które dotyczą tematyki inteligentnych technik multimedialnych i ich zastosowań w następujących
dziedzinach:
• cyfrowe przetwarzanie sygnałów (poprawa jakości sygnałów, synteza rozpoznawanie mowy,
przetwarzanie obrazów),
• technologia wizyjna (rejestracja obrazów, montaż obrazów, kompresja obrazów,
rozpoznawanie obrazów, śledzenie obiektów w obrazie, postprodukcja dźwięku i obrazu),
• zastosowania metod inteligencji obliczeniowej i soft-computingu w technikach
multimedialnych (sieci neuronowe, logika rozmyta, zbiory przybliżone, drzewa decyzyjne),
• technologie bezpieczeństwa, m. in. inteligentne systemy monitoringu wizyjnego i
akustycznego
• technologia multimedialna (zaawansowane systemy internetowe, telemedyczne zastosowania
Internetu, narzędzia do zdalnej nauki).
Obecnie Katedra Systemów Multimedialnych zajmuje ogółem ok. 700 m2 powierzchni , przy czym ok.250 m2 to powierzchnia laboratoryjna, na którą składają się liczne laboratoria komputerowe, serwerownia, studio nagrań dźwiękowych, laboratorium konstrukcyjne, specjalistyczne laboratoria przetwarzania dźwięku i obrazu, laboratorium motion-capture i in. Dzięki zaangażowaniu Katedry i Wydziału w liczne projekty udało się w ostatnich latach zdecydowanie unowocześnić wyposażenie wszystkich ww. laboratoriów. W efekcie możliwe jest prowadzenie badań dotyczących rejestracji, pomiarów i przetwarzania dźwięku i obrazu z wykorzystaniem wysokiej jakości, nowoczesnego sprzętu, którego zużycie nie przekracza kilku procent.