Multimodalny, biometryczny system weryfikacji tożsamości Klienta bankowego | Strona informacyjna projektu biuro@microsystem.com.pl

Theme Unique Blog

HomeAktualnościProjekt rozpoczęty

Projekt rozpoczęty

serwis-456
Celem ogólnym projektu jest stworzenie technologii umożliwiającej automatyczną weryfikację tożsamości klienta banku, oferującej wysoką skuteczność autoryzacji oraz podwyższenie efektywności użytkowania systemów weryfikacji po stronie klienta. Założeniem projektu jest stworzenie wielomodalnego systemu, składającego się z warstwy sprzętowej oraz z dedykowanego oprogramowania, którego zadaniem jest akwizycja danych pochodzących z urządzeń weryfikujących na stanowisku. W ramach projektu zostanie opracowana technologia wielomodalnej identyfikacji biometrycznej, wykorzystującej m. in. oryginalne propozycje oparte na wielowymiarowej analizie dynamicznego podpisu elektronicznego, składanego z pomocą specjalnie oczujnikowanego długopisu, nowych zastosowań fotogrametrii laserowej i in. nowych zastosowań technologii multimodalnych jak weryfikacja głosowa czy rejestracja układu naczyń krwionośnych. Opracowana technologia zostanie przygotowana w formie stanowisk weryfikujących, powielona w 100 egzemplarzach i przekazana do testowania oddziałom PKO Bank Polski.
 
Pobierz prezentację
Prezi